Läsotek1

Ett besök på Läsotek1

 

 

 

 

 

 

 

 

För att anmäla Dig till Läsotek1 kontakta Kristina Alm.

0704 00 08 75, info@tonett.nu

 

Intresserad av Läsotekskonsultation?

Uppge dina intresse och kunskaps områden.

Så kommer vi överens om vad Ni önskar för undervisning för era elever/barn.

Hör gärna av Er med frågor !

Läsoteks besöket är en individuell tid eller i mindre grupp tillsammans med eller utan förälder /eller som en kurs individuellt eller med kompisar.

Möjlighet finns att låna eller tillverka eget Läsoteksmaterial.

Tex läsgrupp i skolan 45 min 15 min förberedelsetid. Eller flera timmar. Inkl. ev. material.

Individuell undervisning efter önskemål i skolan eller i förskolan. Tid enligt ök.

Läsdiagnos i hemmet eller i skolan. 45 min + 15 min förberedelsetid.

Läxhjälp med tillverkning av lek och lärsåel i hemmet /föräldrar och barn eller barn tex 45 min och 15 min förberedelse tid.

Råd och stöd till föräldrar och barn i möjlighet till kunskapsinhämtande via Lek och lärspel och aktuellt skolmaterial.

Råd och stöd för ditt barns utveckling.

Pris per timme 350 kr inkl. moms och material

Antal timmar enligt ök.

Läsotek1 sänder en faktura med betalningstid 30 dagar efter genomfört Läsotek1 uppdrag.

Vi sänder en offert/avtal för godkännande före Läsotekstimmarna

Även utbyten mellan skolor och klasser.

Hela klassen kan anlita Läsotek1 för ett uppdrag. mm

Kontakta Kristina för Ert upplägg.

Läsotek1 hjälper även till med ansökningar för att söka medel till att finansiera olika Läsoteks projekt.

 

 

 

 

 

Läsotek1

 

Just nu aktuell med integrations utbyte med klasser, föreningar mfl

 

 

Kontakta Läsotekarie Kristina för mer info